Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:412

Riksdagsskrivelse 2021/22:412

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:412

 

 

 

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU26 In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.