Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2021/22:237

Riksdagsskrivelse 2021/22:237

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:237

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU20 Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 april 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.