Riksdagsskrivelse 2021/22:222

Riksdagsskrivelse 2021/22:222

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:222

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU16 Utlandsspioneri får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 april 2022

Andreas Norlén

Annalena Hanell

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.