Riksdagsskrivelse 2021/22:133

Riksdagsskrivelse 2021/22:133

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:133

 

 

 

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU4 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 januari 2022

Andreas Norlén

Monica Hall

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.