Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2020/21:417

Riksdagsskrivelse 2020/21:417

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2020/21:417

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU52 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2020/21:416 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:418 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:419 till Näringsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:420 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:421 till Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:422 till Infrastrukturdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.