Riksdagsskrivelse 2020/21:412

Riksdagsskrivelse 2020/21:412

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2020/21:412

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU28 Ändrade regler i utlänningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 2, reservation 3 under punkt 3, reservation 4 under punkt 4, reservation 5 under punkt 5, reservation 6 under punkt 7, reservation 7 under punkt 8, reservation 26 under punkt 18, reservation 29 under punkt 20, reservation 34 under punkt 25, reservation 42 under punkt 29 samt reservation 43 under punkt 30, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2021

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.