Riksdagsskrivelse 2020/21:350

Riksdagsskrivelse 2020/21:350

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX
605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:350

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU26 Förebyggande av våld i nära relationer får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.