Riksdagsskrivelse 2020/21:250

Riksdagsskrivelse 2020/21:250

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2020/21:250

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU49 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 april 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2020/21:248 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:249 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:251 till Kulturdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.