Riksdagsskrivelse 2020/21:230

Riksdagsskrivelse 2020/21:230

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2020/21:230

Regeringen

Näringsdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU44 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 mars 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2020/21:229 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:231 till Kulturdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.