Riksdagsskrivelse 2020/21:214

Riksdagsskrivelse 2020/21:214

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2020/21:214

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU41 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 mars 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2020/21:213 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2020/21:215 till Arbetsmarknadsdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.