Riksdagsskrivelse 2020/21:154

Riksdagsskrivelse 2020/21:154

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2020/21:154

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2020

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.