Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2019/20:363

Riksdagsskrivelse 2019/20:363

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX


605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:363

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.