Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse 2019/20:361

Riksdagsskrivelse 2019/20:361

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2019/20:361

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:362 till Utrikesdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:363 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:364 till Näringsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:365 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:366 till Infrastrukturdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.