Riksdagsskrivelse 2019/20:207

Riksdagsskrivelse 2019/20:207

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2019/20:207

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU56 Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 april 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:208 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:209 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:210 till Näringsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:211 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:212 till Arbetsmarknadsdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.