Riksdagsskrivelse 2019/20:194

Riksdagsskrivelse 2019/20:194

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2019/20:194

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU53 Ändringar i statens budget för 2020 – Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 mars 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.