Riksdagsskrivelse 2017/18:54

Riksdagsskrivelse 2017/18:54

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2017/18:54

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 november 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.