Riksdagsskrivelse 2017/18:356

Riksdagsskrivelse 2017/18:356

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2017/18:356

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU43 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.