Riksdagsskrivelse 2017/18:229

Riksdagsskrivelse 2017/18:229

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2017/18:229

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 april 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2017/18:230 till Finansdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.