Riksdagsskrivelse 2015/16:158

Riksdagsskrivelse 2015/16:158

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2015/16:158

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 mars 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.