Riksdagsskrivelse 2013/14:223

Riksdagsskrivelse 2013/14:223

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2013/14:223

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU28 Skärpt straff för mord får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 april 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.