Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2010/11:111

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2010/11:111

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU6 Kontroll av postförsändelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.