Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:61

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2009/10:61

Regeringen

Kulturdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 november 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:62 till Jordbruksdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.