Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:2

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2009/10:2

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2009/10:JuU30 Förtursförklaring i domstol får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 september 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.