Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:297

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2009/10:297

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU18 Tillgängliga elektroniska kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2010

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.