Till innehåll på sidan

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:29

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC

Riksdagsskrivelse

2007/08:29

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2007/08:SoU4 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-11-15

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.