Till innehåll på sidan

Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR7

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

rfr 2016/17 RFR7

Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-89-6

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017

2016/17:RFR7

Förord

Våren 2009 beslutade riksdagen att införa ett system med överlåtbara fiskerät- tigheter i det pelagiska fisket, dvs. fiske av bl.a. sill och makrill. Syftet var att främja att fartygsstrukturen i den svenska fiskeflottan medverkar till att bevara fiskeresurserna och till ett fiske som i övrigt är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart.

I utskottens beredning av ärenden ingår enligt regeringsformen att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Miljö- och jordbruksutskottet beslutade vid sitt möte den 19 maj 2016 att följa upp och belysa konsekvenserna av systemet med

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.