Svensk penningpolitik 2023

Rapport från riksdagen 2023/24:RFR15

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Rapporter från riksdagen 2023/24:RFR15
Finansutskottet FiU
Svensk penningpolitik 2023
John Hassler, Per Krusell och Roine Vestman
Svensk penningpolitik 2023
John Hassler
Institutet för internationell ekonomi
Per Krusell
Institutet för internationell ekonomi
Roine Vestman
Nationalekonomiska institutionen
Maj 2024
Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (Cemof)
Stockholms universitet
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-097-6
(tryck)
ISBN
978-91-7915-100-3
(pdf)
Riksdagstryckeriet, Stockholm 2024
2023/24:RFR15
Finansutskottets förord
Finansutskottet har gett Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (Cemof) vid Stockholms universitet i uppdrag att utvärdera penningpolitiken med fokus på det senast avslutade kalenderåret, alltså 2023. Cemof

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.