Till innehåll på sidan

Offentlig utfrågning om transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen

Rapport från riksdagen 2018/19:RFR3

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Offentlig utfrågning om
transportsektorns bidrag till att uppfylla
klimatmålen
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-63-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2019
2018/19:RFR3

Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................

4

Program för trafikutskottets offentliga utfrågning om

transportsektorns bidrag till att uppfylla klimatmålen ...................................

5

Stenografisk utskrift........................................................................................

8

Ordföranden Jens Holm (V) .........................................................................

8

Robert Andrén, Energimyndigheten.............................................................

9

Sven

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.