Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:17 Onsdagen den 24 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2001/02:17

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:17

Onsdagen den 24 oktober

Kl. 9.00 - 1401

17.00 - 17.21

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------

Ceremoni med anledning av FN-dagen

Ceremonin inleddes med musikstycket Dimman
lättar av Carl Nielsen och avslutades med musik-
stycket Andante av Erkki Melartin.
Musiken framfördes av Elisabeth Ekholm, tvär-
flöjt och Ingegerd Fredlund, harpa.

TALMANNEN:
Ärade riksdagsledamöter! De var "beslutna att
rädda kommande släktled undan krigets gissel". Så
formade sig orden som inledde Förenta nationernas
stadga, som trädde i kraft denna dag den 24 oktober
för 56 år sedan.
Ett världssamfund hade bildats i skuggan av andra
världskriget. De förenade

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.