Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:122 Tisdagen den 11 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2001/02:122

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:122

Tisdagen den 11 juni

Kl. 10.00 - 16.22

18.00 - 21.35

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Val av ombudsman vid JO-ämbetet

Följande skrivelse hade inkommit:

Till riksdagen
Jan Pennlöv har anhållit om att bli entledigad från
uppdraget som justitieombudsman fr.o.m. den
1 december 2002.
Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av
en ny justitieombudsman.
Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riks-
dagen - för tiden den 1 januari 2003 till dess nytt val
har genomförts under fjärde året därefter - till justi-
tieombudsman väljer hovrättspresidenten Anna-Karin
Lundin.
Stockholm den 3 juni 2002
På konstitutionsutskottets

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.