Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:27 Onsdagen den 15 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2000/01:27

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 2000/01:27
Onsdagen den 15 november
Kl. 09.00 - 13.01
17.00 - 17.19

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 9 november.
2 § Utökning av antalet extra suppleanter i
lagutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren in-
kommet protokollsutdrag, på begäran av Kristdemo-
kraternas riksdagsgrupp, tillstyrkt att antalet supple-
anter i lagutskottet skulle utökas från 19 till 20.

Kammaren medgav denna utökning.

3 § Val av extra suppleant i lagutskottet

Företogs val av extra suppleant i lagutskottet.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens
förslag till

suppleant

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.