Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:112 Onsdagen den 16 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2000/01:112

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 2000/01:112
Onsdagen den 16 maj
Kl. 09.00 - 17.57
19.00 - 21.23

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-----------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 maj.
2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Finansutskottets betänkanden 2000/01:FiU23 och
FiU25
Konstitutionsutskottets betänkanden 2000/01:KU18
och KU22
Justitieutskottets betänkanden 2000/01:JuU24, JuU25
och JuU28
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2000/01:AU8
Socialutskottets betänkande 2000/01:SoU14
Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU18

3 § Automatisk balansering av ålderspensions-
systemet

Föredrogs
socialförsäkringsutskottets betänkande
2000/01:SfU13
Automatisk

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.