Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:87 Onsdagen den 28 april

ProtokollRiksdagens protokoll 1998/99:87

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1998/99:87
Onsdagen den 28 april
Kl. 09.00 - 18.01
19.01 - 23.03

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 april.

2 § Ledighet, m.m.

Talmannen meddelade att Helena Höij (kd) an-
sökt om föräldraledighet under tiden den 1 maj 1999-
30 april 2000.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Desirée Pethrus-
Engström (kd) skulle tjänstgöra som ersättare för
Helena Höij.

3 § Meddelande om motionstid

Talmannen meddelade att motionstiden för prop.
1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet skulle
utgå onsdagen den 5 maj.

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.