Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:102 Onsdagen den 14 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 1996/97:102

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:102

Onsdagen den 14 maj

Kl. 9.00 - 17.59

19.00 - 22.37

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------------

1 § Aktuell debatt: Villkoren i Sverige för före-
tag med internationell verksamhet

Anf. 1 LARS LEIJONBORG (fp):
Fru talman! Ingen debatt är viktigare för Sverige
än den om hur företagsklimatet kan bli bättre. Utan
bättre företagsklimat knäcker vi inte massarbetslöshe-
ten. Det är det bästa som hänt på länge att vi nu har
fått en intensiv diskussion om villkoren för företagan-
de. Tro inte att dagens debatt innebär någon slutpunkt
för den diskussionen. Det är tvärtom; vi är bara i
början. Statsministern kommer inte i längden

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.