Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:109 Tisdagen den 11 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 1995/96:109

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1995/96:109
Tisdagen den 11 juni
Kl. 09.00 00.25
Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 juni.

2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 10 juni

KU29 Radio- och TV-frågor

Mom. 1 (översyn av radio och TV-lagstiftningen)

1. utskottet

2. res. 1 (fp, m)

Votering:

192 för utskottet

99 för res. 1

2 avstod

56 frånvarande

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Partivis fördelning av rösterna:

För utskottet: 140 s, 19 c, 20 v, 13 mp

För res. 1: 67 m, 20 fp, 12 kds

Avstod: 1 s, 1 m

Frånvarande: 20 s, 12 m, 8 c, 6 fp, 2 v, 5 mp, 3 kds

Mom.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.