Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:90 Onsdagen den 19 april

ProtokollRiksdagens protokoll 1994/95:90

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1994/95:90
Onsdagen den 19 april
Kl. 9.00 18.01
19.00 - 20.02

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

______________________________________________________________________

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Proposition
1994/95:179 till näringsutskottet

Skrivelse
1994/95:198 till skatteutskottet

Motioner
1994/95:Ub52-Ub57 till utbildningsutskottet
1994/95:Kr5-Kr13 till kulturutskottet
1994/95:Ju16 till justitieutskottet

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Konstitutionsutskottets betänkanden 1994/95:KU33,
KU39 och KU40
Finansutskottets betänkanden 1994/95:FiU9, FiU14,
FiU16 och FiU17
Socialförsäkringsutskottets betänkanden
1994/95:SfU12 och SfU15
Kulturutskottets

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.