Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:37 Onsdagen den 7 december

ProtokollRiksdagens protokoll 1994/95:37

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1994/95:37
Onsdagen den 7 december
Kl. 9.00 14.22
Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 december.

2 § Meddelande om svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation: 1994/95:27

Till riksdagen
Beträffande interpellation 1994/95:27 av Sten
Andersson (m), Totalisatorskatten, får jag meddela att
jag inte kan besvara denna inom föreskrivna fyra
veckor.
Skälet härtill är att vi inte funnit någon debattdag
som passar interpellanten och mig på grund av bl.a.
utrikes tjänsteresor.
Jag kommer att besvara interpellationen den 19
januari

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.