Riksdagens protokoll 2013/14:129 Måndagen den 23 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:129

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2013/14:129
Måndagen den 23 juni

Kl. 11:00 - 20:21

1 § Justering av protokoll
Protokollen för den 13 och 16 juni justerades. 


2 § Avsägelse
Talmannen meddelade att
Valter Mutt
(MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet från och med den 24 juni. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 


3 § Anmälan om kompletteringsval
Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Agneta Börjesson som ledamot i konstitutionsutskottet och Valter Mutt som ledamot i utrikesutskottet och suppleant i EU-nämnden. 

Talmannen förklarade valda
från och med den 24 juni
till 

ledamot i konstitutionsutskottet
Agneta Börjesson (MP) 
ledamot i utrikesutskottet
Valter

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.