Riksdagens protokoll 2013/14:107 Tisdagen den 6 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:107

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2013/14:107
Tisdagen den 6 maj

Kl. 13:00 - 14:16

1 § Justering av protokoll
Protokollet för den 29 april justerades.  


2 § Meddelande om statsministerns frågestund
Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 8 maj kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M).  


3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:429
Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:429 Tullstation Kapellskär och smuggling  

av Tommy Waidelich (S) 

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.