Riksdagens protokoll 2012/13:88 Onsdagen den 10 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2012/13:88
Onsdagen den 10 april

Kl. 09:00 - 18:13

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:343
Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:343 Järnvägens punktlighet  

av Lars Mejern Larsson (S)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 19 april 2013. 

Skälet till dröjsmålet är brist på tider i kammaren samt tidigare inbokade resor och arrangemang. 

Stockholm den 8 april 2013 
Näringsdepartementet  
Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
Enligt uppdrag 
Fredrik Ahlén
Expeditionschef 

Interpellation 2012/13:349
Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:349 Bristen på specialistläkare  

av Börje Vestlund (S)  

Interpellationen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.