Riksdagens protokoll 2012/13:85 Onsdagen den 27 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:85

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2012/13:85
Onsdagen den 27 mars

Kl. 09:00 - 19:51

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 21 mars. 


2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen
Talmannen meddelade att
Sofia Arkelsten
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 april, varigenom uppdraget som ersättare för Johan Forssell (M) skulle upphöra för Tobias Sjö (M).  

Talmannen anmälde att Mohamoud M. Enow (M) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Johan Forssell (M). 


3 § Ny riksdagsledamot
Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Ardalan

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.