Riksdagens protokoll 2012/13:82 Torsdagen den 21 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:82

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2012/13:82
Torsdagen den 21 mars

Kl. 12:00 - 17:32

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 15 mars. 


2 § Avsägelse
Andre vice talmannen meddelade att
Jörgen Hellman
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i kulturutskottet från och med den 22 mars. 

Kammaren biföll denna avsägelse.  


3 § Anmälan om kompletteringsval till kulturutskottet
Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Håkan Juholt som suppleant i kulturutskottet från och med den 22 mars. 

Andre vice talmannen förklarade vald
från och med den 22 mars
till 

suppleant i kulturutskottet
Håkan Juholt (S) 

4 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott
Andre

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.