Riksdagens protokoll 2012/13:117 Onsdagen den 5 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:117

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2012/13:117
Onsdagen den 5 juni

Kl. 09:00 - 16:30

1 § Val av justitieombudsman
Företogs val av justitieombudsman. 


Anf. 1 PETER ERIKSSON (MP):
Fru talman, ledamöter och åhörare! Vi har haft en JO som nu avträder.  

Hans-Gunnar Axberger tillträdde som JO den 18 februari 2008. Han omvaldes den 19 februari 2012 till samma datum 2016 men har nu avsagt sig sitt uppdrag från och med den 1 juli 2013. Som JO har han varit ansvarig för bland annat granskningen av polis och åklagare. Han är nu ordförande i den parlamentariska kommitté som ska se över det statliga stödet till dagspressen, och han är en av Sveriges mest framstående tryck- och yttrandefrihetsexperter.  

På JO:s hemsida har han på frågan varför han slutar svarat: ”Jag

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.