Riksdagens protokoll 2012/13:114 Torsdagen den 30 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:114

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2012/13:114
Torsdagen den 30 maj

Kl. 12:00 - 22:05

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 24 maj. 


2 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott
Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:34 för tisdagen den 28 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från trafikutskottet. 


3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:423
Till riksdagen  

Interpellation 2012/13:423 Kärnvapen  

av Urban Ahlin (S)  

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 27 juni 2013. 

Skälet till dröjsmålet är resor. 

Stockholm den 28 maj 2013 
Utrikesdepartementet 
Carl Bildt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.