Riksdagens protokoll 2011/12:86 Onsdagen den 21 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:86

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2011/12:86
Onsdagen den 21 mars

Kl. 09:00 - 21:26

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 15 mars. 


2 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott
Talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2011/12:22 för tisdagen den 20 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från miljö- och jordbruksutskottet. 


3 § Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2011/12:79 till justitieutskottet  
2011/12:84 till försvarsutskottet  
2011/12:85 till civilutskottet  
2011/12:92 till näringsutskottet  
2011/12:94 till skatteutskottet  
2011/12:106 till finansutskottet  
2011/12:107 till arbetsmarknadsutskottet  
2011/12:108 till socialutskottet  
2011/12:109

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.