Riksdagens protokoll 2011/12:35 Onsdagen den 23 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:35

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2011/12:35
Onsdagen den 23 november

Kl. 09:00 - 19:00

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 17 november. 


2 § Avsägelser
Talmannen meddelade  

att
Helena Bouveng
(M) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet och 

att
Jan R Andersson
(M) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 


3 § Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet och socialutskottet
Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Jan R Andersson som ledamot i justitieutskottet och Helena Bouveng som ledamot i socialutskottet. 

Talmannen förklarade valda till 

ledamot i justitieutskottet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.