Riksdagens protokoll 2011/12:134 Onsdagen den 20 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:134

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2011/12:134
Onsdagen den 20 juni

Kl. 09:00 - 20:04

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 14 juni. 


2 § Anmälan om återtagande av platser i riksdagen
Talmannen meddelade  

att
Gunnar Andrén
(FP) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 21 juni, varigenom uppdraget som ersättare för utbildningsminister Jan Björklund (FP) skulle upphöra för Martin Andreasson (FP) och 

att
Linda Arvidsson Wemmert
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 23 juni varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Tomas Avenborg (M). 


3 § Anmälan om kompletteringsval
Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Sofia Arkelsten

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.