Riksdagens protokoll 2010/11:65 Onsdagen den 2 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:65

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2010/11:65
Onsdagen den 2 mars

Kl. 09:00 - 21:23

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen
Förste vice talmannen meddelade att
Anders Hansson
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 5 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Tomas Avenborg (M). 


2 § Anmälan om ordförande i justitieutskottet
Förste vice talmannen anmälde att
Kerstin Haglö
(S) valts till ordförande i justitieutskottet under tiden den 1 mars–17 juni under Morgan Johanssons ledighet. 


3 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden
Förste vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden med voteringstider våren 2011 delats ut till riksdagens ledamöter. 


4 § Fastställande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.