Riksdagens protokoll 2010/11:35 Onsdagen den 15 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:35

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2010/11:35
Onsdagen den 15 december

Kl. 09:00 - 22:37

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 9 december. 


2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan
Förste vice talmannen meddelade att
torsdagen den 16 december
skulle voteringen kl. 10.00 utgå. Voteringen kl. 16.00 skulle kvarstå. 


3 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott
Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2010/11:11 för tisdagen den 14 december från socialförsäkringsutskottet  
prot. 2010/11:15 för tisdagen den 14 december från justitieutskottet  

4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen
Förste

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.