Riksdagens protokoll 2010/11:16 Onsdagen den 17 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:16

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:16

Onsdagen den 17 november

Kl. 09:00 - 16:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 november. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Edward Riedl
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet och att
Mats Gerdau
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i arbetsmarknadsutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Utökning av antalet suppleanter i vissa utskott och EU-nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: 

från 21 till 22 i finansutskottet  
från 20 till 21 i justitieutskottet  
från 18 till 19 i civilutskottet  
från 24 till 25 i utrikesutskottet  
från

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.